Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Quan chức tặng quà: Ai cấm thì cấm, việc ta làm thì cứ làm thôi

VIETLIVE.TV Jan 11Quan chức tặng quà: Ai cấm thì cấm, việc ta làm thì cứ làm thôi
https://www.facebook.com/giolunglay13/posts/2895335250750453

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Cuong Nguyen Tan January 11, 2021

    Toà nhà quốc hội là nơi bất khả xâm phạm – nhưng ở Mỹ thì không – bạo loạn chiếm toà nhà quốc hội Mỹ – lá cờ 3 sọc được treo trên đỉnh toà nhà quốc hội Mỹ – đây là nỗi nhục của nước Mỹ –