Type to search

Bình Luận Thời Sự

Hội nhà báo độc lập Việt Nam và hệ thống sắm vai… hùm!

VIETLIVE.TV Jan 11Hội nhà báo độc lập Việt Nam và hệ thống sắm vai… hùm!
https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-tuong-thuy-pham-chi-dung-le-huu-minh-tuan/5730934.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Mekhi Van January 11, 2021

    Woow woow 😍💋 💝💖❤️

  2. Phuong Phuong January 11, 2021

    Việt nam sử tội thế là quá nhẹ đó đáng lẽ ra mỗi người phải 20 năm để làm gương Cho những Ai sắp nối tiếp 3 tên này

  3. Cuong Nguyen Tan January 11, 2021

    Nói láo – bịa chuyện – chỉ để kiếm tiền và 1 xuất đi nước ngoài mà thôi ai mà không biết – việt nam xử án quá nhẹ –