Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

TƯỞNG NHỚ ĐẾN TRẦN VĂN BÁ VÀ CÁC ANH HÙNG DÂN TỘC

VIETLIVE.TV Jan 06TƯỞNG NHỚ ĐẾN TRẦN VĂN BÁ VÀ CÁC ANH HÙNG D N TỘC
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3561453120643083&id=100003352905851

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Cuong Nguyen Tan January 6, 2021

    Không tưởng nhớ đến những kẻ làm tay sai cho Mỹ – những kẻ làm lính đánh thuê cho Mỹ- những kẻ xâm lược Việt Nam –