Type to search

You Might also Like

10 Comments

 1. Mai Bùi December 3, 2020

  Tại sao không cónhà khoa học nào nghiên cứu cách vào mạng như hệ thống radio để người dùng xử dụng…

 2. Rose Paxton December 3, 2020

  Cam on chi Thanh Tam xinh dep da noi len su that ve lanh dao vn hom dam ban nuoc Cho trung cong tau vu han va than nhung cuop dat cua dan

 3. Mẫu Nguyễn Văn December 3, 2020

  Cái câu chuyện nầy đúng

 4. Loan Kim December 3, 2020

  CamonnucuoituoiccuaThanhTam va ban tinhuu ich chan thatva chinh xacUnghokenhVL
  Chan thanh cam on chuong trinhVL va mc ThanhTam

 5. Loan Kim December 3, 2020

  ChucThanhTam suc khoe binhan hanh phuc

 6. Loan Kim December 3, 2020

  Cau mongbenh dich som cham dut de tat ca moi nguoi tren toanTheGioinay deu duoc songMANHKHOEBINHANHANHPHUC

 7. Loan Kim December 3, 2020

  Cau mongdichbenh som chamdut de cho tat ca moi nguoi tren toan thegioinay đeuuoc songMANHKHOEBINHANHANHPHUC
  NAMMOBONSUTHICHCAMAUNIPHATNAMMOADIDAPHATNAMMOQUANTHEAMCUUKHOCUUNAN

 8. Hoa Le Xuan December 3, 2020

  Chính xác Lê Đức Anh cùng Nguyễn Văn Linh . Phạm Văn Đồng. Đồ mười . chấp nhận làm chu hầu cho tàu cộng để vinh thân phì da.

 9. Hung Dinh December 3, 2020

  Vì chúng có câu '' lập công dâng đảng dâng bác '' chứ đâu có câu nào là cho dân tộc đất nước đâu thế nên …!!!

 10. Yen Thanh December 3, 2020

  Thằng Bờm có mấy tỷ đô
  Khứa kia xin đổi cái hồ Trị An
  Bờm rằng : Bờm chẳng lấy An
  Khứa kia xin đổi cái làng Đồng Tâm
  Bờm rằng : Bờm chẳng lấy Tâm
  Khứa kia xin đổi cái hầm Thủ Thiêm
  Bờm rằng : Bờm chẳng lấy Thiêm
  Khứa kia xin đổi cái thềm Hoàng Sa
  Bờm rằng : Bờm chẳng lấy Sa
  Khứa kia bèn móc AK… Bờm… cười!!!

  Hi hi…

  Đố ai biết khứa tên gì
  Mà sao khứa có quyền uy quá chời?!!! Hi hi hi…