Type to search

You Might also Like

13 Comments

 1. Duc Toan December 3, 2020

  Love Viet live channels, thank you MC Thanh Tam & have nice day. !

 2. Thanh Trọng December 3, 2020

  Chào Thanh Tâm …

 3. thúy nguyễn December 3, 2020

  Chào Thanh Tâm.

 4. Loan Kim December 3, 2020

  Cam onVL va mc ThanhTam chia se thong tinUngho kênhVL
  Chan thanh camonVL va mcThanhTam

 5. Loan Kim December 3, 2020

  ChucThanhTamva gia dinh Suc khoe Binhan va Hanh Phuc

 6. Loyd Smith December 3, 2020

  1:03 Bài bình luận của tác giả Tịnh Nhữ rất chính xác.
  Cảm ơn MC Thanh Tâm và tác giả.

 7. Dad Tran December 3, 2020

  Tham nhũng là tên đảng cầm quyền .. cướp nhà cướp đất và mãi lộ do đảng chủ trương , lừa đảo khắp nơi .. đa số là thân nhân đảng . đảng cũng độc quyền hèn với giặ̣c ác với dân .
  Vậy mà dám hí hửng tuyên bố đắc cử 99.97% .

 8. Loan Kim December 3, 2020

  Mong tat ca moi nguoi tren toanTheGioi deu duoc sôngManh khoeBinhanvaHanhPhuc

 9. Loan Kim December 3, 2020

  Cau mong benh dich som cham dut de cho tat ca moi nguoi tren toanTheGioinay duoc songMANHKHOEBINHAN HANHPHUC
  NAMMOBONSUTHICHCAMAUNIPHAT NAMMOADIDAPHAT
  NAMMOQUANTHEAMCUUKHOCcUUNAN

 10. Dung Mã December 3, 2020

  Chúc mừng biden chuẩn bị được ở nhà đá

 11. Anh Nguyen December 3, 2020

  Nước Mỹ Xưa Nay Luật Pháp Rất Nghiêm Minh… Lần Đầu Tiên Tôi mới Nghe “ Gian lận Bầu Cử “ !! Chúng Tôi luôn Mong TT Trump Thắng Cử …Ông là Vua Sư Tử Tài Đức Có Đủ …Cầu Nguyện Cho Thế Giới Bình An.. Dân lành Luôn MK Happy Trong Cuộc Sống! Mong năm 2020 chóng Qua Nhanh…
  Cảm Ơn TTam … Chúc Bạn Luôn MK và An Vui Happy Nhé

 12. Loan Trần December 3, 2020

  Tác phẩm treo ai xem ngu mà treo

 13. KK Tran December 3, 2020

  Chao Thanh Tam Va ACE