Type to search

Bình Luận Thời Sự

Ân Xá Quốc Tế: “Những gã khổng lồ công nghệ đồng lõa với đàn áp quy mô công nghiệp ở Việt Nam!”

VIETLIVE.TV Dec 03n Xá Quốc Tế: “Những gã khổng lồ công nghệ đồng lõa với đàn áp quy mô công nghiệp ở Việt Nam!”
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/viet-nam-tech-giants-complicit-in-industrial-scale-repression-12012020075028.html?fbclid=IwAR1FTi8QaZcpkVv3s6bgw_Txcoslmc8FGH8A_9S5i_ec5orbTXMJDZNIQCU

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like