Type to search

Bình Luận Thời Sự

Tàu cộng lại tìm cách gieo nghi vấn về xuất xứ của virus

VIETLIVE.TV Nov 25Tàu cộng lại tìm cách gieo nghi vấn về xuất xứ của virus
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20201123-dịch cúm Vũ Hán-trung-qu%E1%BB%91c-l%E1%BA%A1i-t%C3%ACm-c%C3%A1ch-gieo-nghi-v%E1%BA%A5n-v%E1%BB%81-xu%E1%BA%A5t-x%E1%BB%A9-virus-g%C3%A2y-d%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%87nh

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. vietmanhduong November 25, 2020

    Cuả "NÓ" chứ còn ai vaò đây nưã …