Type to search

Câu Chuyện Việt

Giải thưởng Nhân Quyền 2020 dành cho các nhà hoạt động đang bị cầm tù

VIETLIVE.TV Nov 25Giải thưởng Nhân Quyền 2020 dành cho các nhà hoạt động đang bị cầm tù
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/emprisoned-journalists-honored-by-philantrophy-rights-network-11222020194656.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. chung tv November 25, 2020

    Binh luan hay qua ban oi!