Type to search

Bình Luận Thời Sự

‘Cách mạng do nhân dân’ nhưng vẫn phải ‘giữ vững ổn định chính trị’?

VIETLIVE.TV Nov 22‘Cách mạng do nhân dân’ nhưng vẫn phải ‘giữ vững ổn định chính trị’?
https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-phu-trong-cach-mang-do-nhan-dan/5668739.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Hồ Bác November 22, 2020

    45 năm giải phóng xong..nền giáo dục việt nam có thấy phát triển văn minh ở đâu..học cái tốt không có thấy..toàn là dạy nhân dân vn học cái xấu của Bác Hồ Chí Minh thì nhiều..45 năm qua chỉ phát triển nền giáo dục tham nhũng và ăn hối lộ thì giỏi.😁😁

  2. Chung Phạm November 22, 2020

    Mặt trận dân tộc-tổ quốc là một tổ chức phản động vì nó lấy mục tiêu cao nhất-duy nhất là thống nhất (ồn định) bằng cách hô hào-lôi-kéo-ép người dân chấp nhận, quy phục sự cai trị của đảng cộng sản, chứ không phải vì lợi ích Đất nước- Dân tộc!