Type to search

You Might also Like

3 Comments

 1. vietmanhduong November 20, 2020

  NỢ TÔT́ là nợ 1 nhưng làm lợi thành gấp 5 gấp 10 moń nợ …
  NỢ XẤU là nợ mà vay nhưng laị lỗ nặng và…tiếp tục nợ thêm …

 2. thiện nguyện November 20, 2020

  🌅 Thiên Hà 🌅 Chúc gia đình em Hạnh Phúc và an lành. Cảm ơn 🌅 chương trình viettlive TV OK ! 🌅🌅.

 3. An Nguyễn Văn November 20, 2020

  Khổ thân cho người dân thủ Thiêm