Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

THỦ ĐOẠN THÂM HIỂM CỦA MAO, MỘT BÀI HỌC LỊCH SỬ

VIETLIVE.TV Nov 17THỦ ĐOẠN THÂM HIỂM CỦA MAO, MỘT BÀI HỌC LỊCH SỬ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175585927577907&id=100116885124812

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Bình Long November 17, 2020

    Phá rừng, làm thuỷ điện, để phục vụ cho lợi ích cá nhân, giờ này dân lãnh đủ.. Đừng bao giờ đổ thừa ông trời. Tất cả tại chúng ta

  2. An Tran November 17, 2020

    Thế giới tự do không xóa đảng cs tàu trên mọi mặt . Thì sẻ ngược lại