Type to search

You Might also Like

6 Comments

 1. Yen Le November 13, 2020

  Chất quyền để gom tiền làm sao mà không chạy được. Bỏ ra ít vốn rồi lấy lại mấy hồi ca vốn lẫn lời nếu được thì trong vòng một năm là gom tiền ti lời to phải không các bạn..?

 2. thiện nguyện November 13, 2020

  Hoa Kỳ 🇺🇸 chính thức có thuốc ngừa. Chúc mừng Hoa Kỳ đã chế tạo thành công vắc xin ngừa virus TC !

 3. Phuonh Truong November 13, 2020

  Giáo Dục Suy Thoái , Đạo Đức Suy Đồi … Lũ Thất Học CSVN Chạy Chức Là Chuyện Bình Thường ! Thằng Khốn Nạn Nào Cũng Vậy Thôi .Tham Lam Sinh Dối Trá , Dối Trá Sinh Gian Manh , Gian Manh Sinh Thủ Đoạn , Thủ Đoạn Sinh Hung Tàn – Man Rơ ! Bản Chất Của Lũ CSVN Là Vậy Đó

 4. Lyn Tran November 13, 2020

  Thì ở Mỹ người ta cũng “chạy “ chức, “chạy” quyền vậy. Trump và Biden không “run” (chạy) for presidency thì là gì? KKK.

 5. An Tran November 13, 2020

  Chạy chức chạy quyền . Nếu thành công mà mang tinh thần ra phục vụ đất nước thì tốt quá . Đằng này khi được việc , thì chúng cứ nghỉ đến tham nhũng , hại dân , hại đất nước

 6. Kiem Bui November 13, 2020

  Mình lập trạm Bot để Việt Nam hóa rồng hóa hổ đấy bạn ạ !!!