Type to search

You Might also Like

8 Comments

 1. Thanh Trọng October 29, 2020

  Chào Thanh Tâm …

 2. Hoàng Minh October 29, 2020

  👏👏👏😄😄😄👍👍👍

 3. Đào Toán October 30, 2020

  chào thanh tâm

 4. Duc Nguyen October 30, 2020

  Bác hồ sống mãi trong Quần chúng ta

 5. Sự Thật October 30, 2020

  Trung cộng chuyện ác gì mà nó không dám làm , năm 1979 đem quân đánh VN mà nó còn nói đó là tự vệ .

 6. Hgj Fhju October 30, 2020

  Dêxu

 7. an phan van October 30, 2020

  Trung cộng chịu trách nhiệm là chính xác. vì trung cộng ko cho điều tra. co rona. vũ Hán

 8. Chan An October 31, 2020

  Hello👏👏👏👏👏👏