Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Tin Mai Trung October 28, 2020

    Ém quân bí mật, đánh cho tàu Cộng tơi tả chứ cần gì phải tốn sức phô trương!

  2. Vương Tran duy October 28, 2020

    Sao Việt Nam đang chống bão.cac cấp lãnh đạo.chinh quyền lo lắng cho dân thì sao ko nói đến vậy.