Type to search

Cuộc Sống Quanh Ta

Câu hỏi từ một học sinh lớp Tám: Làm gì để hàn gắn quốc gia?

VIETLIVE.TV Oct 19Câu hỏi từ một học sinh lớp Tám: Làm gì để hàn gắn quốc gia?
https://www.voatiengviet.com/a/brecklynn-brown-pence-harris-kamala-mike/5620062.html

Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join
#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv
#TinTuc

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. hải nguyễn thanh October 19, 2020

    Co thanh tâm là người dẩn đường cho dân tộc

  2. Hien Nguyen October 19, 2020

    Thanh Tâm, ng con gái yêu quê hương. yêu dân tộc…luôn đau đáu trong lòng.khi dân tộc đất NC..chưa thoát ách cs vô lương

  3. Ty Nguyen van October 19, 2020

    Chỉ khác nhau về phương cách tuyên truyền mà thôi. Lớp 8 biết gì mà yêu nước ? biết gì về hàn gắn ? Và chỉ có kẻ cõi trên mới nghĩ đơn giản rằng con người nên tôn trọng , luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu lẫn nhau . Tận thế !!!