Type to search

Bình Luận Thời Sự

Tàu cộng vào Hội Đồng Nhân Quyền: Liên Hiệp Quốc chọn kẻ đốt nhà đi chữa cháy

VIETLIVE.TV Oct 16Tàu cộng vào Hội Đồng Nhân Quyền: Liên Hiệp Quốc chọn kẻ đốt nhà đi chữa cháy
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20201014-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c-trung-qu%E1%BB%91c-k%E1%BA%BB-ch%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A1p-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-ch%C4%83m-lo-cho-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n

Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join
#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv
#TinTuc

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Thu Nguyen October 16, 2020

    Cái cách nói tới TC của ông Joe Biden rất gây ngờ vực…có vẻ "có vấn đề" như nào đó?