Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

TỐ HỮU HAY LÀ SỰ VONG THÂN NGHỆ THUẬT TRONG TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC

VIETLIVE.TV Oct 09TỐ HỮU HAY LÀ SỰ VONG TH N NGHỆ THUẬT TRONG TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC

Niềm tin mơ hồ, quyền lực, thể chế cs đã biến đổi TỐ HỮU thế nào?

Posted by Mạc Van Trang on Tuesday, October 6, 2020

Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join
#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv
#TinTuc

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. vietmanhduong October 9, 2020

    Cặp BAÌ TRÙNG Tố Hưũ và Hoàng chi Baỏ là nhưng̃ tên HÈN MẠT,VÔ TƯ CÁCH nhất thế giới …

  2. Thị Thái Bảo Nguyễn October 10, 2020

    Một tên đồ tể trong thơ

  3. Tuan Tran October 10, 2020

    Một nhà thơ có bịnh hoạn ..nhìn cái bản mặt là thấy tâm thần rồi…