Type to search

You Might also Like

2 Comments

  1. Phong Hoàng March 24, 2020

    Coi chừng, đừng nghe lời mà mang họa vào thân nhé, chuyện này là chuyện nhỏ,so với thủ Thiêm, hãy lấy thủ Thiêm làm kim chỉ nam mà ứng xử.

  2. Ut Nguyen March 24, 2020

    Thuỷ điện chĩ phục vụ cho phát điện ko thể đáp ứng cho thuỷ lợi,đừng để bị lừa nhưng ko thưa kiện đc đâu?bán hết đất rồi di dời ra nơi an toàn để sống nếu ko mùa mưa sẽ chết vì thuỷ điện xả lũ nhé?