Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

Ông chủ và kẻ nô lệ trong chế độ cộng sản việt nam

VIETLIVE.TV Mar 24Ông chủ và kẻ nô lệ trong chế độ cộng sản việt nam

Hình bên trái thấy nhiều trên mạng, nhưng phải nghĩ gì ? Phải kính phục sự hy sinh của các chiến sĩ chống virus ? Phải…

Posted by Từ Thức on Saturday, March 21, 2020

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#mcThiênHà
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Ho Truong March 24, 2020

    Nhìn các chiến sĩ dập dịch thấy tội quá. ..có một chiến sĩ nằm " co ro " trong lúc chiếu dư nhiều mà không lấy đắp. ..?