Type to search

You Might also Like

9 Comments

 1. Hải Nguyễn March 21, 2020

  Yeu vnch

 2. Tony Pham March 21, 2020

  Le Minh Dao we will always remember you! Hero General vietnamese freedom fighter.
  Eric Nguyen

 3. Ánh Nguyệt March 21, 2020

  Vô cùng thương tiết . Toàn thể người việt trên thế giới vô cùng biết ơn ông cầu nguyện cho linh hồn ông sớm về cỏi tây phương cực lạc .
  TƯỚNG . LÊ MINH ĐẢO . NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 4. ĐĂNG Thuần March 21, 2020

  💀💀💀💀🐖🐖🐖🐖😭😭😭

 5. Thao Nguyen March 21, 2020

  Vô cùng thương tiếc tướng Lê Minh Đảo.

 6. Thao Nguyen March 21, 2020

  I love vnch

 7. Hello Kitty March 21, 2020

  tinh than VNCH muon nam, from CANADA

 8. HENRY March 21, 2020

  VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM

 9. Paxton Rose March 21, 2020

  Thiếu Tường Lê mình Đảo thật anh hùng rất khâm phục nghị lực phi thường