Type to search

Bình Luận Thời Sự

Nông dân cạp đất để chính quyền tri ân Lenin

VIETLIVE.TV Mar 04Nông dân cạp đất để chính quyền tri ân Lenin
https://www.voatiengviet.com/a/le-nin-dong-bang-song-cuu-long/5311541.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Hoang Ly March 4, 2020

    Làm dân việt không thể sống chân chính

  2. Hoang Ly March 4, 2020

    Làm dân việt nếu đặt niềm tin vào bất cứ gì của tổ chức chắc chắn sẽ là nạn nhân