Type to search

Câu Chuyện Việt

Sự tệ hại của chất lượng kiểm sát viên hay là dấu hiệu của một vụ án bỏ túi?

VIETLIVE.TV Feb 21Sự tệ hại của chất lượng kiểm sát viên hay là dấu hiệu của một vụ án bỏ túi?

Sự tệ hại của chất lượng kiểm sát viên hay là dấu hiệu của một vụ án bỏ túi?

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Hung Nokia February 21, 2020

    Xử theo chỉ đạo… đặt ra luật cho có và giống các nước khác còn việc thực thi phải theo văn bản hướng dẫn dưới luật và theo chỉ đạo của chỉ huy đạo…

  2. Tuoi Khuong February 21, 2020

    LUAT :THICH TRI QUANG.
    LUAT :GHPGVNTN. TRUOC 75.