Type to search

Livestream Vietlive Mỗi Ngày

VIETLIVE TV ngày 20 02 2020

VIETLIVE.TV Feb 19Chương trình VL hôm nay gồm có những tiết mục như sau:
Mở đầu là điểm tin mạng xã hội
Tiếp theo là mục ý kiến cộng đồng mạng với bài viết: Thương cảm người thương phế binh VNCH của tác giả Nguyễn Khanh, kế tiếp là bài: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI MỘT D N TỘC NÔ LỆ CHO QUYỀN LỰC của tác giả Dương Hoài Linh, sau đó là bài: 3000 quân thiện chiến giết cụ già què, “lập chiến công đặc biệt xuất sắc”! của tác giả Phạm Liêm và bài: Thư ngỏ gửi lãnh đạo Nghệ An về tượng đài Lê Nin đặt tại Vinh của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu.
Tiếp nối là mục những vấn đề quanh ta với bài viết: ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG KÊU CỨU, ĐẢNG VẪN CHO CHẶN DÒNG MEKONG Của tác giả Đỗ Ngà, tiếp nối là bài: ĐỀ NGHỊ THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ ĐỖ XU N TUYÊN LÊN TIẾNG của tiến sĩ Chu Mộng Long, kế tiếp là bài: Việt Nam sẵn sàng đối phó với đại dịch tới đâu? của nhà báo Nguyễn Hùng, sau đó là bài: Báo Phụ Nữ Thành Hồ sắp bị xử phạt! của tác giả Save Tam Đảo Sau đó là mục nhân vật sự kiện với bài viết: Lấy râu ông nọ, cắm cằm bà kia? Của tác giả Ngô Anh Tuấn.
và cuối cùng là mục bình luận thời sự với bài bình luận: Quan hệ Việt – Tàu: Có ‘kiêng’ mới ‘lành’! Của tác giả Trân Văn và phần 2 bài: ĐẶNG TIỂU BÌNH TRONG CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG 1979 của tác giả  Trần Trung Đạo.

source

Tags:

You Might also Like