Type to search

Livestream Vietlive Mỗi Ngày

VIETLIVE TV ngày 18 02 2020

VIETLIVE.TV Feb 18Chương trình VL hôm nay gồm có những tiết mục như sau:
Mở đầu là điểm tin mạng xã hội
Tiếp theo là mục ý kiến cộng đồng mạng với bài viết: Chống dịch, nghề báo và chính trị Của tác giả Tâm Chánh, kế tiếp là bài: Phim “PHẢN BỘI” bị PHẢN BỘI! của tiến sĩ Mạc Văn Trang, và bài: Nhà cầm quyền độc tài biến người dân thành nô lệ của tác giả Dương Hoài Linh
Tiếp nối là mục những vấn đề quanh ta với bài viết: 18 ĐỊA DANH BỊ XOÁ SỔ Ở THÀNH PHỐ Của Họa Sĩ Đỗ Duy Ngọc và trích đoạn NHẬT KÝ, ngày 15/2/2020, của nhà văn Phương Phương: SỐNG TRONG T M DỊCH THÀNH PHỐ VŨ HÁN ĐÓNG CỬA do dịch giả Lương Hiền biên dịch.
Kế tiếp là mục nhân vật sự kiện, với bài viết: Kẻ khai hoả coronavirus là nhắm vào kẻ thù Mỹ hay nhắm vào đồng chí thanh toán? Của tác giả Phương Nguyễn và bài: LỜI VĨNH BIỆT TỪ CHỐT TIỀN TIÊU TRÊN ĐỒI PHA LONG của tác giả Vũ Kim Hạnh sau đó là bài Đừng hòng đánh tráo lịch sử của tác giả Phạm Đình Trọng
và cuối cùng là mục bình luận thời sự với bài bình luận: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG CỘNG LÊN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ DỊCH CÚM COVID-19 của tác Giả Đỗ Ngà

source

Tags:

You Might also Like