Type to search

You Might also Like

7 Comments

 1. xuan lethi February 16, 2020

  Tôi vẫn gọi là dịch virus Vũ hán cho dễ phân biệt.co 19 là cái gì? Dịch Wuhan

 2. Lewis Chen February 16, 2020

  Kêu gọi tên dịch vi rút co ro nạ vụ hàng tàu cộng cho dễ nhớ và dễ gọi vì nó xuất phát ở đâu thì gọi ở đó co rona vụ han tàu cộng là chính xác

 3. Chân Tình February 16, 2020

  Tàu Cộng mất vệ sinh, do đó mà sinh ra bệnh tật làm cả nhân loại vạ lây.

 4. Bá Mỹ Huỳnh February 16, 2020

  Y bác sĩ bây giờ thiếu những điều dạy cơ bản về y đức từ khi còn trong trường.

 5. Luan Tran Dinh February 16, 2020

  Gọi DICH TẦU CỘNG là cách gọi chính xác cả về triết lý lẫn lịch sử>Đó là tên cúng cơm của đại dich CORONAVIRUS>

 6. em anh February 16, 2020

  Để Bảo Vệ "Y Đức " , người BS phải " Bần Tiện bất năng di , Uy Vũ bất năng khuất " … Tán Dương BS Võ Xuân Sơn [ Có lẽ BS Sơn nầy trong nhóm "Dĩa Cơm trên tường " ở SG ????]

 7. Rose Paxton February 16, 2020

  Thật. Chính xác chị Thanh Tâm ơi nó là dịch tàu cộng VN