Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Nguyen Tran February 16, 2020

    VỀ việc ném khẩu trang bừa bải..phạt VẬY là nhẹ..nhà NƯỚC kiếm sống ĐƯỢC là nhờ vụ nầy đây..vì dân viêt nam rất bầy hầy giống như ba tầu ..ăn ĐÂU xã đó..ồn ào khạc hỏi vô tư. Khoái đứng **diện bích xã gió**.trịnh độ̣ dân trí thấp kể cả CÁN BỘ nhà NƯỚC cũng THẾ .mặc dù trong LÝ lịch. chức vu..̣ củă họ có kê khai bằng cấp nầy nọ CAO ngất ngửơng..nhưng cách SINH hoạt ngoài xh y như công dân loại 3…