Type to search

You Might also Like

2 Comments

 1. Diep Do February 14, 2020

  Và thằng trung cộng bây giờ đang tâm lý chiến mua chuộc các đảng phái yếu kém quyền lực ở các quốc gia trên thế giới?
  Còn mình có nền chính trị văn minh khoa học mắc mớ gì phải đảng phái quốc gia nào tốt thì quan hệ lâu dài có đi có lại?

 2. Diep Do February 14, 2020

  Kệ nó chứ cứ vô tư như gà ấp…
  Việc gì đến cần thiết thì làm…
  Cơ bản người dân việt nam trong và ngoài nước trước sau như một trả thằng nào thay đổi và gây hoang mang giao động được mình…
  Trước đây mình nghèo đói nó giết dân tộc chủ quyền việt nam bằng chết bây giờ nó giả nhân giả nghĩa yêu thương gì nó…
  Moi móc rồi lại vật chết dân tộc chủ quyền việt nam núc nào thích hợp?