Type to search

Ý Kiến Cộng Đồng Mạng

EVFTA và EVIPA thực sự là điểm sáng mang đến niềm hy vọng cho đất nước”?

VIETLIVE.TV Feb 14“Tin Nghị viện u châu phê chuẩn EVFTA và EVIPA thực sự là điểm sáng mang đến niềm hy vọng cho đất nước”?

"Tin Nghị viện Âu châu phê chuẩn EVFTA và EVIPA thực sự là điểm sáng mang đến niềm hy vọng cho đất nước"?Các nhà ĐT DC…

Posted by Hoai Linh Ngoc Duong on Wednesday, February 12, 2020

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Ut Nguyen February 14, 2020

    Csvn đang lừa nghị viện châu âu và nghị viện châu âu thì đã biết ăn đồ cúng của tàu cộng và việt cộng từ lâu,ok?

  2. tieusaukhach February 14, 2020

    đúng là điểm sáng cho hàng hoá tàu+ và quan chức csvn ăn chia, các công ty sân sau của quan chức độc quyền các cửa xuất khẩu… dân ngu khu đen vẫn thế thôi ! đừng vội mừng được gặm miếng xương thừa 😝😝😝

  3. Ngọc Điệp Trần February 15, 2020

    27 nước Châu Âu không ngu khờ như hai bạn !