Type to search

You Might also Like

1 Comments

  1. Phong Hoàng February 14, 2020

    Quyền thứ trưởng Bộ Quốc Phòng trở thành thường dân vì tội buông lỏng quản lý,kkk sao mà phạt nặng thế, chỉ có buông lỏng thôi mà