Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Tổng thống Trump đề xuất ngân sách 4,8 nghìn tỷ USD cho năm 2021

VIETLIVE.TV Feb 12Tổng thống Trump đề xuất ngân sách 4,8 nghìn tỷ USD cho năm 2021
https://www.voatiengviet.com/a/tt-trump-%C4%91%E1%BB%81-xu%E1%BA%A5t-ng%C3%A2n-s%C3%A1ch-4-8-ngh%C3%ACn-t%E1%BB%B7-usd-cho-n%C4%83m-2021/5282012.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like