Type to search

Cuộc Sống Quanh Ta

Đảng cộng sản Tàu bắt mạng xã hội phải “quy hàng”

VIETLIVE.TV Feb 09Đảng cộng sản Tàu bắt mạng xã hội phải “quy hàng”

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt mạng xã hội phải “quy hàng”

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. VI PHẠM NHÂN QUYỀN February 9, 2020

    vì miếng cơm manh áo biết làm sao bây giờ

  2. Quoc Dat Pham February 9, 2020

    Vay mà vẫn có vài quốc gia muốn sử dụng mạng 5 G của tàu cộng, thật đáng sợ