Type to search

Bình Luận Thời Sự

Đảng 90 xuân – Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

VIETLIVE.TV Feb 09Đảng 90 xuân – Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
https://www.voatiengviet.com/a/dang-90-xuan-ai-chon-viec-nhe-nhang/5274995.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

4 Comments

  1. Quỳnh Đỗ February 9, 2020

    Tại vì Việt Nam tham nhũng nhiều người dân mới khổ như vậy

  2. vietmanhduong February 9, 2020

    Trừ ÔNG TỔNG TỊCH "gánh " đến hai chức NẶNG NỀ dù đang bệnh hoạn . Hy sinh,yêu nước…"đến thế là cùng".

  3. Nhox Nguyen February 9, 2020

    Bởi vì một đời người (theo đảng )phá nát một rừng cây ( tài nguyên) 90 xuân từ zéro giờ thành biệt phủ nghìn tỷ.. Kẻ cao ngồi trước. Kẻ xui ngồi khám