Type to search

Bình Luận Thời Sự

Không có ‘vùng cấm’ và ‘bí mật an ninh, quốc phòng’

VIETLIVE.TV Feb 08Không có ‘vùng cấm’ và ‘bí mật an ninh, quốc phòng’
https://www.voatiengviet.com/a/khong-co-vung-cam-va-bi-mat-an-ninh-quoc-phong/5276445.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Khue Mai February 8, 2020

    Mua vũ khí đánh ai