Type to search

Nhân Vật Sự Kiện

Người đứng đầu phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán nghi làm rò rỉ virus là ai?

VIETLIVE.TV Feb 07Người đứng đầu phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán nghi làm rò rỉ virus là ai?

Người đứng đầu phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán nghi làm rò rỉ virus là ai?

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Cầu mong vũ hán nhanh hết bệnh và thế giới bình yên, Nam mô a di đà phật