Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Nỗi sợ virus corona thổi bay 393 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Tàu cộng

VIETLIVE.TV Feb 05Nỗi sợ virus corona thổi bay 393 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Tàu cộng
https://www.voatiengviet.com/a/n%E1%BB%97i-s%E1%BB%A3-virus-corona-th%E1%BB%95i-bay-393-t%E1%BB%B7-usd-kh%E1%BB%8Fi-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%E1%BB%A9ng-kho%C3%A1n-tq/5271876.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. Dũng Anh February 5, 2020

    XIN THƯỢNG ĐẾ GIA ÂN !

  2. Thuy Linh Nguyen February 6, 2020

    Là người dân tôi vẫn cảm thông ,dịch vẫn chưa đến lãnh đạo nào ?