Type to search

Những Vấn Đề Quanh Ta

Virus corona: Nhật ký Vũ Hán – sống một mình trong một thành phố vắng lặng

VIETLIVE.TV Feb 04Virus corona: Nhật ký Vũ Hán – sống một mình trong một thành phố vắng lặng
https://www.bbc.com/vietnamese/world-51305978?at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_custom4=330EAE02-43DE-11EA-8982-6593C28169F1&at_custom3=BBC+Vietnam&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&fbclid=IwAR17td71oJR9MKpqBv_6MbYCyb8_1-yf02H72H4mHvAbM66oNhZQFCSQAj4

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Duc Nguyen February 4, 2020

    Bac ho song mai trong Quan chung ta (uncle ho lives in our Pants forever)

  2. iam PAD February 4, 2020

    Rồi sẻ đến lượt VN nếu tình hình ko có tiến triển tốt đẹp

  3. Dung Dao manh February 4, 2020

    Không biết có nên dự trữ lương thực không?