Type to search

Bình Luận Thời Sự

Virus Corona và nhận diện cơ hội sinh tồn thời thổ tả

VIETLIVE.TV Feb 03Virus Corona và nhận diện cơ hội sinh tồn thời thổ tả
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/coronavirus-and-survival-opportunity-in-cholera-time-01312020132258.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

2 Comments

  1. sang mùa nắng hạ February 3, 2020

    Hôm nay THANH TÂM trang điểm giám khảo Chấm 10 điểm.

  2. NGƯỜI MIỀN TÂY February 3, 2020

    KHỐN NẠN VÀ KHỐN NẠN MÀ THÔI…….