Type to search

Bình Luận Thời Sự

Quy hoạch nhân sự Đại hội đảng 13, ‘mèo vẫn hoàn mèo’

VIETLIVE.TV Jan 31Quy hoạch nhân sự Đại hội đảng 13, ‘mèo vẫn hoàn mèo’
https://www.voatiengviet.com/a/quy-hoach-nhan-su-dai-hoi-dang-13/5265147.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Günther Berg January 31, 2020

    Toi nghiep cho may chu MEO. Dung ra phai ghi la GIOI VAN HOAN GIOI. Dang cs la dang gioi , chi chuyen pha hoai va gay dich benh.