Type to search

Bình Luận Thời Sự

Hiểm họa đằng sau con đường tơ lụa là con đường dịch bệnh

VIETLIVE.TV Jan 29Hiểm họa đằng sau con đường tơ lụa là con đường dịch bệnh
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/risks-behind-bri-initiative-links-to-plagues-01272020092303.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Thinh Pham January 29, 2020

    Troi cao co mat

  2. Phúc Nguyễn January 29, 2020

    vn dung dau nguy co dich benh tu trung quoc

  3. ánh trân January 29, 2020

    🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹