Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. ngoc duy vu January 29, 2020

    thằng này là đại tá công an nhưng là kểu công an giống như Vũ Nhôm.

  2. bien bui January 29, 2020

    Điếc không sợ súng mà.

  3. Thanh Minh January 29, 2020

    Thanh Pham lương thiện đấy !!!