Type to search

You Might also Like

7 Comments

 1. Nguyen Hau January 24, 2020

  Khiếp khiếp khiếp, khiếp quá… đất nước mình quá khủng khiếp.

 2. Quan Ta January 24, 2020

  Triều đại của vẹm mà…!

 3. Den Mr January 24, 2020

  CS đồng chí đồng đội nó còn đối sử như vậy.
  Thử hỏi với dân thường thì ?

 4. tieusaukhach January 24, 2020

  ơn đảng… ơn chính phủ… giờ chỉ có bán cho tàu để trả nợ và nuôi đảng, nhân dân phải có trách nhiệm gánh vác những khó khăn mà đảng và chính phủ GÂY RA…

 5. ánh trân January 24, 2020

  🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 6. Liya-& zero_two January 24, 2020

  Kết quả của sự (giải phóng) niềm nam đó , đây chính là quả báo cho những kẻ từng giúp CS cướp niềm đó ,

 7. Hùng Ngô January 24, 2020

  Vì là con người nên thấy nhục.
  Vịt ➕ là súc vật thì nhục là cái gì chúng kg biết đâu