Type to search

You Might also Like

5 Comments

 1. Vang Nguyên January 24, 2020

  Haha đôí hay…haha…
  Ngu xuân u mê nuôi nhiều chuột..
  Ngáo ngơ sáng giả tróc một mèo.

 2. Game Garena January 24, 2020

  Đêm hôm sông vào nhà dân hiếp vợ người ta và trẻ nhỏ, cụ Kình già ra can thì bị giết sau đó chụp cho cái mũ chống người thi hành công vụ

 3. Ha Nguyen Hong January 24, 2020

  Công an VN hèn vöi giăc ác vöi dân ,thåm sát Cu Kinh quá tàn bąo n

 4. Ha Nguyen Hong January 24, 2020

  CS Viêt Nam vüa tham nhüng khung vüa âc vöi dân ,đã nôi tiêng khăp Thêgiöi rôì

 5. Trang Bui January 24, 2020

  Sos..khân câp
  .ko nên Đê cho CSGT ĐO NÔNG ĐÔ CÔN VI DÊ BI NHIÊM VIRUS VIÊM PHÔI CÂP LĂM