Type to search

Bình Luận Thời Sự

150.000 người Hồng Kông tham gia mít tinh, cảnh sát lại dùng bạo lực tấn công

VIETLIVE.TV Jan 22150.000 người Hồng Kông tham gia mít tinh, cảnh sát lại dùng bạo lực tấn công

150.000 người Hồng Kông tham gia mít tinh, cảnh sát lại dùng bạo lực tấn công

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like