Type to search

Bình Luận Thời Sự

Hiệp định EVFTA có nguy cơ không được phê chuẩn vì vụ Đồng Tâm

VIETLIVE.TV Jan 21Hiệp định EVFTA có nguy cơ không được phê chuẩn vì vụ Đồng Tâm

Hiệp định EVFTA có nguy cơ không được phê chuẩn vì vụ Đồng Tâm

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Huy Nguyễn Xuân January 21, 2020

    Mong liên minh EU thẳng thắng từ chối VN vào EVFTA để dạy cho lũ côn đồ đcsVN bài học về nhân quyền.

  2. Minhnhi Minhnhi January 21, 2020

    wel to ok myyhy

  3. Hồ Tội Đồ Hồ Đồ January 21, 2020

    SAU VU DONG TAM, EVFTA VAN DUOC KY THI HIEP DINH NAY CHI LA 1 TRO HE