Type to search

Bình Luận Thời Sự

Cụ Kình và những mạng người đánh đổi đất Đồng Tâm, ai thắng, ai thua?

VIETLIVE.TV Jan 21Cụ Kình và những mạng người đánh đổi đất Đồng Tâm, ai thắng, ai thua?
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-51167312?fbclid=IwAR1DXgmNSBvYl_P9nVujbI3Au4giuRKt9L4QvzgSlmTJz_VewSgZcikR8QM

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

1 Comments

  1. Cộng Nô Hèn January 21, 2020

    ĐỒNG TÂM Quyết Nhớ Thù Này, 10 Năm Cũng Trả, Trăm Năm Cũng Đòi.