Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Tàu cộng thừa nhận ngư dân Tàu cộng xâm phạm vùng biển Indonesia

VIETLIVE.TV Jan 19Tàu cộng thừa nhận ngư dân Tàu cộng xâm phạm vùng biển Indonesia
https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/China-admits-fishermen-violating-the-indonesia-waters-01172020073956.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like