Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Sách về cụ Phan Thanh Giản bị đình bản

VIETLIVE.TV Jan 18Sách về cụ Phan Thanh Giản bị đình bản
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/suspend-publishing-books-about-phan-thanh-gian-01162020075301.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. Hung Nokia January 18, 2020

    Mất đất vì thua giặc phải tự vẩn, như thuyền trưởng phải chết theo tàu khi thất trận là đã tròn bổn phận của người có trách nhiệm… bây giờ lại bị chê trách sao không nhìn vào biển đảo ta đã bị giặc chiếm lấy mà không dám hé môi ! không thấy nhục mà còn tự hào ?!

  2. tieusaukhach January 18, 2020

    bởi cụ Phan không phải là đảng viên csvn, nên không có quyền tự sát để yêu nước… lịch sử yêu nước "chống giặc" ngoại xâm chỉ được tính từ thời cái hang khỉ pắc pó ra đời, thế mới đúng ý đảng và "lòng dân"…

  3. em anh January 18, 2020

    Ông Giao Thành Vĩnh Long để ND trong Thành khg bị Pháp bắn pháo chết , sau đó Cụ Tự Vận theo Thành vì ngày đó Cụ chưa có "Chí Khí CM " , đừng trách Cụ mà tội …