Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Ông Trọng và ông Tập điện đàm chúc Tết, kiên định sự nghiệp XHCN

VIETLIVE.TV Jan 18Ông Trọng và ông Tập điện đàm chúc Tết, kiên định sự nghiệp XHCN
https://www.voatiengviet.com/a/ong-tap-va-ong-tap-dien-dam-chuc-tet/5247974.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like

3 Comments

  1. EDM và Phim January 18, 2020

    .

  2. Năng Trung Đỗ January 18, 2020

    cùng nhau kiên định ngu si mác lê mao hồ mê mờ, ông trọng và ông tập rủ nhau xuống địa ngục, vì cụ mác lê đều ở dưới đó cả, chỉ có bỏ mê mờ may ra thoát. đây gọi là 1 niệm trí tuệ có thể xoá đặng, tiêu trừ 1 ngàn niệm vô minh theo phật giáo

  3. Trung Nguyen January 18, 2020

    QUAN DIEM NUOC NGOAI—NGUOI TA KHINH—LANH DAO VN QUA HEN YEU—BAN DAN BIEN DAO–TN–KS —DE YEN THAN ,,YEN VI..