Type to search

You Might also Like

3 Comments

  1. Hai Nguyen January 18, 2020

    Tự do, Dân chủ có hoàn toàn ở VN thì bọn khỉ đít đỏ sẽ lại bỏ “thành phố” vào rừng “ hoạt động cách mạng”?

  2. Chí Thành Nguyen January 18, 2020

    Vụ bạo lực đt Theo tầm nhìn của người dân cũng biết đó là gì sức phát từ đâu Ra mà giúc phát từ đâu. Người trông nước nói nói với ai nói rồi sự sống sống ở đâu. Từ trước giờ đâu phải một vụ ở đt mà còn nhiều và nhiều hơn nữa phải bế tắc.

  3. PHAN VĂN HÒA January 18, 2020

    Cũng vì quá Tham lam, Si mê ám chướng, ích kỷ ham muốn đủ thứ. Mới sinh ra xảo ngôn, lừa bịp, gian manh, vu khống, ngụy biện chụp mũ, bịa đặt khống chế để chiếm đoạt. Cả tinh thần lẫn vật chất.