Type to search

Điểm Tin Cộng Đồng Mạng

Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng: Gang thép Thái Nguyên là 1 trong 10 đại án sẽ xét xử trong năm 2020

VIETLIVE.TV Jan 17Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng: Gang thép Thái Nguyên là 1 trong 10 đại án sẽ xét xử trong năm 2020
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/nguyen-phu-trong-says-10-big-corruption-cases-to-be-tried-in-2020-01152020080235.html

Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/
Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/
Website: http://www.vietlive.tv
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source

Tags:

You Might also Like